top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal en alle diensten van Nadine de Jong - photographer. Bij een aanvraag en het boeken van een dienst zijn de algemene voorwaarden automatisch van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen op iedere gewenst moment door Nadine de Jong - photographer worden gewijzigd.

SELECTIE & NABEWERKING

Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Nadine de Jong - photographer zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage.

De fotografe is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Nadine de Jong - Photographer niet geschikt zijn om te tonen.

Het nabewerken is een nauwkeurig proces waarbij met alle aspecten rekening worden gehouden. De fotografe zal de foto's in haar eigen stijl nabewerken. U kunt er dan ook geen beroep op doen mocht dit niet naar wens zijn. 

KLACHTEN

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

 

Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. 


U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.


Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

PAARDEN

Mocht u met uw paard op de foto gaan, train uw paard dan dusdanig dat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan staan. Als uw paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s. U kunt altijd de fotografe om tips vragen voorafgaand aan de fotoreportage.

Zorg dat uw paard ten alle tijden netjes eruit ziet, het tuig mooi gepoetst is en alles op orde is. Zorg dat het paard op de afgesproken tijd klaar staat, zodat de fotograaf hier niet op hoeft te wachten. Mocht de fotograaf lang moeten wachten kunnen hier achteraf kosten voor in rekening worden gebracht. 

 

Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.

PRIVACY

De fotografe zal nooit persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer of andere gegevens openbaar maken zonder dat hier toestemming voor is gegeven door de klant.

BETALING & ANNULEREN

De betaling voor de fotoreportage dient maximaal 24 uur voor de fotoreportage te zijn voldaan. De fotograaf heeft het recht om een deel van de prijs als reserveringsbedrag te vragen. De fotoreportage mag ook op de dag zelf cash worden betaald. 

Voor bruiloften wordt er ten alle tijden vooraf een betaalverzoek gestuurd door de fotografe. Wanneer deze is voldaan wordt de datum voor jullie gereserveerd. 

Wanneer een fotoreportage 4 weken of langer van te voren wordt geannuleerd, wordt 100% van de kosten terug gestort naar de klant.

Bij annulering tussen de 1 en de 6 weken wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. 

Bij annulering binnen 1 week van de fotoreportage wordt het gehele bedrag in rekening gebracht welke non refundable is. 

NAAMSVERMELDING

Wanneer foto's op webresolutie worden geleverd voor plaatsing op social media dient de klant ten alle tijden een naamsvermelding van de fotografe erbij te zetten. Dit kan op twee manieren: foto door Nadine de Jong - photographer of door de website van de fotografe bij de foto te plaatsen. 

Indien u tekst- of beeldmateriaal van de fotografe wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 

PUBLICATIE

Voor Nadine de Jong - photographer is het erg belangrijk dat de foto's van de reportage mogen worden gepubliceerd op social media, blogs, mogen deelnemen aan fotowedstrijden en dergelijke. Foto's die tijdens gratis portfolio fotoshoots gemaakt worden, zijn ten alle tijden voor gebruik op social media en/of website. Hiermee ga je akkoord wanneer je model staat voor een desbetreffende fotoshoot.

 

Uiteraard worden hierbij de privacy wensen van de klant in acht genomen. Zo kan je uiteraard zonder naam of met alleen voorletter genoemd worden.

 

Mochten de beelden niet voor publicatie gebruikt mogen worden, brengt de fotograaf een bedrag van €100,- in rekening.

Tevens dient het voor de (portfolio)reportage te zijn afgesproken als de foto's niet online gebruikt mogen worden. Gebeurt dit niet, kan de fotograaf als nog bovenstaand bedrag in rekening brengen.

BEWAREN

De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de foto's. Nadine de Jong - photographer bewaard de bestanden voor maximaal zes maanden. 

Mocht de fotografe de foto's niet meer hebben kunt u hier als klant geen beroep op doen.

ONMACHT

Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen de fotografe toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die de fotografe heeft moeten maken.

In gevallen van afwezigheid van de fotograaf wegens onmacht (dit kan ook ziekte zijn) kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard zal de fotograaf in overleg met de klant op zoek kunnen gaan naar een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl. 

bottom of page